Kontrola pristupa objektima

U području fizičke sigurnosti i informacijske sigurnosti, kontrola pristupa selektivno je ograničenje pristupa mjestu ili drugom resursu. Čin pristupa može značiti konzumiranje, ulazak ili upotrebu. Dopuštenje za pristup resursu naziva se autorizacija.

Dva su osnovna sustava kontrole, fizička i elektronička

Fizička kontrola pristupa

Fizičku kontrolu pristupa može provoditi osoblje (npr. zaštitari, portiri) ili uređaji za elektroničku kontrolu pristupa.

Izraz kontrola pristupa odnosi se na sustav kontrole ulaza u nekretninu, zgradu ili sobu. Fizičku kontrolu pristupa može postići čovjek (čuvar, izbacivač ili recepcionar), mehaničkim sredstvima kao što su brave i ključevi ili tehnološkim sredstvima kao što su sustavi za kontrolu pristupa.

Fizička kontrola pristupa stvar je tko, gdje i kada. Sustav kontrole pristupa određuje tko smije ulaziti ili izlaziti, gdje smije izlaziti ili ulaziti i kada smije ulaziti ili izlaziti. Kad su vrata zaključana, samo netko s ključem može ući kroz vrata. No brave i ključevi ne pružaju zapise o ključu poput tko ga koristi i kada. Uz to ključevi se mogu lako kopirati ili prenijeti neovlaštenoj osobi.

Postoji puno uređaja za kontrolu ulaza poput kontaktnih i beskontaktnih kartica, magnetskih traka, bar kodova ili malih praktičnih privjesaka za ključeve. Biometrija uključuje otiske prstiju, prepoznavanje lica, prepoznavanje šarenice, skeniranje mrežnice, glas i geometriju ruku.

Elektronička kontrola pristupa

Elektronička kontrola pristupa koristi računala za rješavanje ograničenja mehaničkih brava i ključeva. Elektronički sustav kontrole pristupa omogućuje pristup na temelju predstavljenih vjerodajnica (ID kartica, pin, biometrija). Kad se odobri pristup, vrata se otključavaju i ulazak ili izlazak se u pravilu snimaju. Kad se pristup odbije, vrata ostaju zaključana.

Tri načina za provjeru autentičnosti neke osobe

- nešto što korisnik zna: (lozinka ili pin)
- nešto što korisnik ima: (kartica)
- nešto što je korisnik: otisk prsta ili snimka lica

Problem sa nastaje kada korisnik zaboravi pin ili karticu. Skeniranje lica te kontrola pristupa uz biometrijske podatke najbrža je i najsigurnija opcija modernih sustava.

Komponente sustava kontrole pristupa uključuju: