Pametni gradovi

Pametni gradovi

Mnoge vlade razmišljaju o primjeni ideje pametnog grada u svojim gradovima, a zatim i o primjenama velikih podataka (Big Data) koje brinu o ovom konceptu i u konačnici poboljšavaju životni standard. Pametni gradovi koriste se raznim tehnologijama kako bi proširili performanse prijevoza, zdravlja, što dovodi do visoke razine udobnosti njihovih građana. Urbani planeri imaju za cilj razvoj cjelokupnog urbanog ekosustava kako bi osigurali ambicije i potrebe ljudi. To može biti dugoročni cilj i gradovi pametno nastavljaju raditi na razvoju takve pune strukture.

Pametni gradovi koristit će komunikaciju i digitalne informacije za poboljšanje usluga u gradu, poput kvalitete, dobrobiti ljudi i performansi. Pametni grad može smanjiti troškove i iskorištavanje imovine te adekvatno i učinkovito angažirati građane. Aplikacije pametnih gradova kreirane su s ciljem poboljšanja upravljanja gradskim tokovima i uzimajući u obzir trenutne reakcije na izazove, poput brze kontrole pristupa uz pomoć modernih uređaja.

Različiti su izazovi s kojima se suočavaju tijekom dizajniranja, razvoja i primjene aplikacija za velike podatke pametnih gradova. Neki od njih su:

Izvori podataka i veličina:

U pametnom gradu više podataka i više formata podataka generiraja informacije. Podci mogu biti strukturirani, nestrukturirai i polustrukturirani. Pohrana i obrada takvih podataka postaje vrlo teška a zbog razvijanja i stalnog rasta okruženja postaje teško predvidjeti količinu podataka.

Dijeljenje podataka i informacija:

Jedan od najtežih izazova u IT svijetu je integracija podataka unutar organizacija. Postoje razni izazovi u razmjeni informacija i podataka između različitih odjela. Dijeljenje informacija postaje vrlo teško, jer svaki odjel ima svoje skladište podataka koje radi u silosima.

Kvaliteta podataka:

Održavanje kvalitete podataka prilični je izazov jer podaci u pametnom gradu dolaze iz različitih heterogenih sustava i u različitim su formatima. Podaci prikupljeni iz različitih izvora u skladištu velikih podataka mogu zahtijevati određeni format, ali sustav može zahtijevati da podaci budu u drugom formatu. To dovodi do ugrožavanja značenja i kvalitete podataka.

Sigurnost podataka:

Jedan od najvećih izazova u primjeni aplikacija za pametni grad je kretanje podataka kroz različite izvore na siguran način. Ovdje sigurnost znači da se točni podaci daju točnoj osobi u točno vrijeme i na točnom mjestu. Dakle, vrlo je bitno provjeriti kako podaci mogu biti osigurani tako da ne dođu do neželjenih ljudi.

Prednosti i mogućnosti pametnih gradova

Učinkovito korištenje resursa:
Nužno je miješati rješenja jer resursi postaju rijetki ili vrlo skupi. Aplikacije pametnih gradova planirane su za bolju međusobnu povezanost, a prikupljanje podataka može pojednostaviti povezivanje različitih usluga i aplikacija. Ovo je vitalna značajka pametnog grada.

Poboljšana kvaliteta života:
S poboljšanim objektima, ekstra efektnim modelima rada i života i manje otpada, stanovnici pametnih gradova imat će poboljšanu vrijednost života i viši životni standard. To se može postići učinkovitijim transportnim strukturama, zdravijim životnim planovima i sposobnošću donošenja utemeljenih odluka na temelju informacija.

Pametno obrazovanje:
Poboljšanje učinkovitosti, produktivnosti i djelotvornosti obrazovnih procesa osigurava informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Podaci prikupljeni iz velikih podataka koriste se za obradu i izradu potrebnih informacija.

Pametni semafori:
Glavna briga pametnih gradova je pristojna i besprijekorna kontrola protoka prometa u gradu. To može poboljšati transportne sustave i potpuno poboljšati putovanja i obrasce prometa. Više informacija o prometnim obrascima može se postići ako su signali i pametni semafori međusobno povezani. Svaki senzor će otkriti promijenjeni parametar protoka prometa. Tada sustav može donositi informirane odluke u skladu s vrijednostima koje daju parametri i može dati odgovarajuće upute za svjetla i signale.

4 glavne karakteristike velikih podataka:

Volumen
Ovo je mjerilo podataka koji se generiraju i prikupljaju i koje se brzo povećava. Količina podataka u Pametnim gradovima bila bi ogromna a dolazi iz različitih izvora koji su raspršeni po cijelom gradu.

Raznolikost
Ovo su podaci prikupljeni iz različitih izvora koji imaju organizirani, poluorganizirani format, poput video poziva, tekstova, odnosno relacijskih baza podataka. Podaci o gradu sakupljaju se iz mnogih izvora, poput senzora, promatračkih kamera i rezidencijalnih uređaja.

Brzina
Obrada podataka mora biti brza. Postoje razni urbani problemi kao što su prometne gužve, poplave, nesreće itd. Gradska infrastruktura na njih treba znati brzo odgovoriti.

Istinitost
Prikupljaju se velike količine podataka, a zbog upotrebe mnogih temelja podataka bitno je potvrditi kvalitetu podataka, jer svaka pogreška u podacima ili upotreba nepouzdanih izvora je nešto što treba izbjeći.